VILA DE COASTA
 • Locație: mediu urban| Sibiu | jud.Sibiu
 • Client: privat
 • Autori arhitectură: arh. Ioan Emilian Veliciu, arh. Andrei Ioan Reche
 • Echipa de proiectare arhitectură: arh. Ioan Emilian Veliciu, arh. Andrei Ioan Reche
 • Proiectare structură : Level Up Structure SRL
 • Proiectare instalații: Insting Bulmez SRL-D
 • Faza : Proiect tehnic
 • Program: rezidențial individual
 • Cronologie: 2019 - 2020
 • Suprafața construită : 130 m²
 • Suprafața totală : 230 m²
 • Valoarea investițiilor : 700€/mp

Terenul este situat în zona rezidențială aparținând "vilelor de coasta" din municipiul Sibiu, zona valoroasa prin arhitectura eclectica ce provine de la începutul secolului XX, pe o parcelă ce dispune de o topografie pronunțată, cu diferență altimetrica semnificativă între strada și spatele parcelei. Acest aspect dublat de dorința beneficiarului de a crea un volum apropiat de imaginea "clasică" a unei case, cu acoperiș în două pante, au fost bazele temei de proiectare. Astfel, soluția arhitecturală propune linii volumetrice simple și clare, ce urmăresc tipologia locuinței clasice, dar țin cont și de panta terenului natural. Poziționarea pe parcela se încadrează în prevederile regulamentului de urbanism lăsând libera o suprafață verde considerabila, pe direcția sud-vestica. Volumul rezultat este fragmentat pe verticală în trei zone: accesul principal se realizează de la nivelul străzii, care crează un flux de circulație spre zona principală a casei de la nivelul parterului, ce este în directă legătură cu nivelul curții; și un nivel retras în zona posterioară a parcelei ce adăpostește zona de noapte. Casa este destinată unei familii cu patru membri, iar zona etajului este dedicată strict generației tinere. Zona parterului este organizată aproape în întregime sub formatul ‘open-space’, cu arii funcționale legate atât între ele, cât și cu exteriorul, prin suprafețe vitrate ample. Spațiile casei urmăresc panta naturală a terenului, un demers arhitectural ce generează soluții structurale fără consum exagerat de materiale.