CASA CU COPAC
 • Locație: mediu rural| sat Bazna | jud.Sibiu
 • Client: privat
 • Autori arhitectură: arh. Alexandru Cibu-Deaconu, arh. Andrei Ioan Reche
 • Echipa de proiectare arhitectură: arh. Alexandru Cibu-Deaconu, arh. Andrei Ioan Reche
 • Proiectare structură : Level Up Structure SRL
 • Proiectare instalații: Insting Bulmez SRL-D
 • Faza : Proiect tehnic
 • Program: rezidențial individual
 • Cronologie: 2020
 • Suprafața construită : 220 m²
 • Suprafața totală : 246 m²
 • Valoarea investițiilor : 700€/mp

Terenul este situat într-un cadru natural, la periferia satului Bazna, într-o zonă predominată de vegetație de talie inaltă. Topografia locului este definită de dealuri împădurite, iar terenul studiat se află pe un astfel de sit, cu o diferență de nivel de aproximativ 13m intre latura străzii si cea posterioară. Accesul de la nivelul străzii este oglindit de un al doilea acces pietonal pe parcelă, situat spre pădure. Constrângerea sitului este că latura sa cu cota mai ridicată se află catre Sud.

Pornind de la aceste aspecte, proiectul propune realizarea unei locuințe individuale si a unui garaj auto, fară a taiă copacii existenți si fară a modela excesiv terenul natural. Locuința va fi pozitionată în apropierea străzii și fi orientată cu latura principală către Sud. Fațada dinspre stradă va fi tratată cât mai simplu, opac, fiind orientată către Nord, iar în interior vor fi poziționate spațiile auxiliare ale casei. Spre sud se vor orienta spațiile de locuit, iar fațada dinspre Sud va fi puternic vitrată. Pentru a permite luminii naturale să pătrundă din abundență în aceste spații, se vor realiza două terasări exterioare, ce vor prelua panta abrută a terenului, fără a deranja excesiv mediul natural. De asemenea, spațiile de zi vor fi separate de cele de noapte printr-un coridor vitrat, în zona căruia se generază o terasă exterioară unde se va planta un arbore, în jurul căruia se dezvoltă intreaga locuință. Toate spațiile sunt dimensionate și proiectate pentru a putea servi, peste ani, unui cuplu de seniori.

Cladirea se dorește a fi o inserție simplă, clară, intr-un mediu puternic ornamentat cu vegetație.